Tuesday, 20 October 2015

Parlimen LedangP144 Ledang

,


, 

Usahawan Malam

BERHATI-HATI DENGAN;
Usahawan Malam
Leader Malam
Speaker Malam
Founder  Malam
Principle  Malam
Consultant  Malam
Player Malam
Leader  Malam
Partner  Malam
Networker  Malam
Stokist  Malam
Marketing  Malam
Facilitator  Malam

BE WARY OF;

Night Entrepreneurs
Night Leader
Night Speaker 
Night Founder 
Night Principle 
Night Consultant 
Night Player
Night Leader 
Night Partner 
Night Networker 
Night Stokist 
Night Marketing 
Night Facilitator 
,
Msg from BNM, 

[FB] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=245218155518482
[Tw] https://twitter.com/laburinternet2/status/656060847475716096
,
Aduan Pengguna > Tel. TTPM: 1-800-88-9811,
Aduan Pelaburan > Tel. BNM: 1-300-88-5465,
,
cc:
#UsahawanMalam #LeaderMalam #SpeakerMalam #FounderMalam #PrincipleMalam #ConsultantMalam #PlayerMalam #LeaderMalam #PartnerMalam #NetworkerMalam #StokistMalam #MarketingMalam #FacilitatorMalam

bcc;
#NightEntrepreneurs #NightLeader #NightSpeaker #NightFounder #NightPrinciple #NightConsultant #NightPlayer #NightLeader #NightPartner #NightNetworker #NightStokist #NightMarketing #NightFacilitator